Historik

2017 – vinnare Jörgen      6

2016 – vinnare Janne        3

2015 – vinnare Jörgen       5

2014 – vinnare Jörgen       4

2013 – vinnare Roger         2

2012 – vinnare Jörgen       3

2011 – vinnare Janne         2

2010 – vinnare Janne         1

2009 – vinnare Jörgen       2

2008 – vinnare Roger         1

2007 – vinnare Jörgen       1

2006 – vinnare Sune          1

2005 – vinnare Mats          2

2004 – vinnare Mats          1